نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل “آنکتاد” در گزارش خود از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان، از آمریکا، چین و روسیه به عنوان سه کشور برتر در جذب سرمایه خارجی نام برده است.

آفتاب: اقتصاد ایران در طول سال های گذشته هرگز نتوانسته در جذب سرمایه خارجی عملکردی درخور داشته باشد و هرچند تحریم‌ها بهانهٔ خوبی به دست مسولان برای فرار از این موضوع می‌دهد اما شکی نیست کشوری که از لحاظ شاخص کسب و کار 152 جهان است در جذب سرمایه گذاران خارجی نیز چندان موفقیتی نخواهد داشت. این امر در گزارش آنکتاد نیز به وضوح مشخص شده است.

طبق اعلام رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی، ایران در سال 92 حدود 3.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است و هرچند برای چندمین سال متوالی این شاخص روندی صعودی به خود گرفته اما مقایسه آن با شرایط کشورهای خارجی به آماری فاجعه ختم می‌شود.

طبق گزارش آنکتاد ایالات متحده آمریکا در سال 2013، نزدیک به 159 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده و از این نظر درجهان یکه تاز است. این یعنی آمریکا 45 برابر ایران در یک سال سرمایه گذاری خارجی داشته است. در کنار آن کشورهای روسیه، کانادا، برزیل، انگلیس و ایرلند نیز هرکدام بیش از 45 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را پذیرا شده اند.

 وضعیت در آسیا نیز چندان حال خوشی ندارد. جایی که چین با 127 میلیارد دلار در رتبه دوم جهان ایستاده و هنگ کنگ نیز 96 میلیارد دلار در این راستا به دست آورده است.

 اما جایی این آمار فاجعه آمیز می‌شود که به میزان جذب سرمایه خارجی در کشورهای آفریقایی می‌رسیم. جایی که آفریقای جنوبی با بیش از 10 میلیارد دلار در رتبه نخست این منطقه بوده است و حتی کشور موزامبیک نیز بیش از دو برابر ایران یعنی 7.1 میلیارد دلار سرمایه گذار خارجی داشته است.

 به گزارش ایسنا، این آمارها نشان می‌دهد تاکنون نه تنها اقتصاد ایران در کنارگذاشتن پول نفت اقدام جدی و مثمرثمری نکره که حتی منبع مالی مطلوبی مانند سرمایه گذاران خارجی را نیز از خود دریغ کرده است. تا جایی که میزان این شاخص در اقتصاد ایران حتی به نیمی از کشور آفریقایی موزامبیک نیز نمی‌رسد. شاخصی که تحول در وضعیت آن نتایج مطلوب بسیاری دارد و نبودش تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور را به حال و روز فعلی در می‌آورد.