استبداد شرقی، بررسی تطبیقی قدرت تام

نام نویسنده : کارل آوگوست ویتفوگل

نام مترجم : محسن ثلاثی

ناشر: نشر ثالث

بلخره با همت و تلاش آقای محسن ثلاثی یکی از منابع کلاسیک بررسی ساختار سیاسی و اجتماعی مشرق زمین (که بارها در بسیاری از منابع تحقیقی به آن استناد شده است)، ترجمه و در دسترس عموم قرار گرفت.

ویتفوگل در این کتاب در پی یافتن چرایی سیطره حکومت‌های استبدادی و توتالیتر بر کشورهای شرقی است. وی می‌کوشد دریابد که چه عاملی سبب می‌شود که همواره یک فرد در این کشورها به منزله یک سلطان باشد. ویتفوگل ساختار این جوامع را «آب‌سالار» معرفی می‌کند و معتقد است که این ساختار به گونه‌ای است که حکومت استبدادی را طلب می‌کند. به اعتقاد او، از بطن چنین جوامعی خواه ناخواه چنین حکومت‌هایی سر برمی‌آورند. این اثر، کتابی کلاسیک است و جزو منبع اصلی جامعه‌شناسی به شمار می‌آید.