انسان ايرانی|Homopersicus
رخدادها

اعتراض عفو بین الملل به عملکرد کشورهای ثروتمند در قبال پناهجویان

عفو بین‌الملل یک بار دیگر کشورهای ثروتمند جهان را به باد انتقاد گرفت و گفت این کشورها پناهجویان را نمی‌پذیرند و بار سنگین اسکان پناهجویان را کشورهای فقیر بر عهده گرفته‌اند.

به‌گفته عفو بین‌الملل ۲۱ میلیون نفر یا سه درصد جمعیت جهان در حال حاضر آواره‌اند. بیش از نیمی از جمعیت پناهجویان جهان در ۱۰ کشوری مستقر هستند که تنها ۲,۵ درصد سهم تولید را در اقتصاد جهانی دارند. این کشورها نیز معمولاً کشورهای همسایه با مناطق جنگی هستند. سلیل شتی، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید مسئله تنها شمار پناهجویان نیست بلکه مسئله‌ی به‌مراتب مهم‌تر این است که ثروتمندترین کشورها کمترین پناهجویان را می‌پذیرند. تنها در لبنان با ۴,۵ میلیون نفر جمعیت، حدود ۱,۵ میلیون پناهجوی سوری زندگی می‌کنند و این بیش از تعداد پناهجویان در کل اروپا با جمعیت ۵۰۰ میلیونی است.


مطالب مرتبط

نامه‌ی جیرانی به ناآگاهی شمقدری

انسان ایرانی
۱۳۹۲-۰۴-۲۵

تجمع مادران صلح در تهران در اعتراض به کشتار در غزه

انسان ایرانی
۱۳۹۳-۰۵-۰۲

استکبار ستیزی عجیب معاون اول رئیس جمهور!؟

انسان ایرانی
۱۳۹۱-۰۸-۲۱
خروج از نسخه موبایل