انسان ايرانی|Homopersicus
مقالات

بازدید ناصرالدین شاه قاجار از اکسپوزیسیون بین‌المللی پاریس

نویسنده: ژرژ لوی

مترجم: محمدرضا بهزادی

برخورد فرهنگ ایرانی با اروپایی در سال‌های آغازین عصر انقلاب صنعتی و جنگ‌های متمادی با دولت روسیه، خود انقلابی عظیم برپا کرد. که باعث شد ایرانیان فاصله خود را با اروپا درک نمایند. و در اثر رویارویی با تمدن جدید، به اصلاحاتی اساسی در ساختارهای بنیادی کشور خود دست بزنند.

این دوره به ویژه عصر سلطنت چهارمین سلطان قاجار، ناصرالدین شاه، را می‌توان دوره نفوذ ملل غرب در مشرق زمین و شرح و بسط سیاست‌های استعماری آن دانست.


مطالب مرتبط

نسل دوم روشنفکران ایرانی: آغاز گرایش ایدئولوژیک و نفی مدرنیته سیاسی

انسان ایرانی
۱۳۹۱-۰۴-۰۲

هنر بدون آزادی می‌میرد

انسان ایرانی
۱۳۹۲-۰۲-۲۴

ضرورت روشِ بازشناسی هویت ایرانی

انسان ایرانی
۱۴۰۰-۰۲-۲۵
خروج از نسخه موبایل