دانشگاه هاروارد برای ده‌ها دانشجوی خود به دلیل تقلب در امتحانات پایان ترم محرومیت‌های تحصیلی وضع کرده است.

به گزارش بی بی سی ادامه تحصیل بیش از نیمی از ۱۲۵ دانشجویی که درباره تقلبشان در امتحانات تحقیق شده، به حال تعلیق درآمده و بقیه این دانشجویان نیز تحت نظر قرار می‌گیرند.

پس از آن که یکی از استادان متوجه جواب‌های مشابه در واحد علوم سیاسی دوره لیسانس شد، تحقیقی درباره عملکرد دانشجویان در امتحانات به راه افتاد.

این تحقیق تا بازبینی نتایج امتحانی ۲۷۹ دانشجو پیش رفت.

خبرنگاران می‌گویند برخی از دانشجویان نسبت به عدم شفافیت قواعد این امتحان واحد علوم سیاسی-سیاست کنگره آمریکا، اعتراض داشته‌اند.

برخی از دانشجویانی که در این تقلب شرکت داشته‌اند، عضو تیم‌های ورزشی دانشگاه هاروارد بوده‌اند و بعضی از آنان به همین دلیل از تیم‌هایشان اخراج شده‌اند.

مایکل اسمیت، رئیس دانشکده علوم و هنر این دانشگاه، گفته است: «اکنون موعد بازاندیشی و عمل مشترک در این باره است. ما در ساختن محیطی که دانشجویانمان در آن تحصیل می‌کنند، مسئولیم.»