انسان ايرانی|Homopersicus
مقالات

درآمدی بر روانشناسی سیاسی رهبران

دکتر احمد بنی جمالی

در چند دهه اخیر روان شناسی به عنوان یکی از حوزه های میان رشته ای علوم سیاسی جایگاه خود را در مطالعات پدیده های سیاسی تا حد قابل توجهی تثبیت کرده است. این حوزه پژوهشی که حضور خود را با تکیه بر رویکردهای روان کاوی و روان تحلیل گری آغاز کرد، در سالهای اخیر موفق شده از سایر شعبات روان شناسی شناختی در بررسی پدیده‌ها و تحولات سیاسی بهره گیرد.

در حال حاضر روان شناسی سیاسی هم در حوزه مطالعات نظری در گروههای علوم سیاسی، تاریخ و روان شناسی دانشگاههای آمریکا و اروپا، و هم در حوزه بررسیهای کاربردی در دستگاههای تصمیم ساز نظیر وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی موقعیت بهتری کسب کرده است. امروز این حوزه، خود به گرایشهای مختلف نظیر روان شناسی تغییرات اجتماعی، روان شناسی سیاسی رسانه های جمعی، تصمیم سازی و مذاکرات سیاسی و بالاخره روان شناسی سیاسی رهبران تقسیم شده است. مقاله حاضر تلاشی است برای معرفی روان شناسی سیاسی رهبران به عنوان قدیمی‌ترین و مهم‌ترین گرایش این حوزه پژوهش.

  کلید واژه: روان شناسی سیاسی، روان شناسی سیاسی رهبران، روان کاوی زندگینامه روان شناختی (سایکوبیوگرافی)، مطالعات رهبران


مطالب مرتبط

پارسی در ازبکستان

انسان ایرانی
۱۳۹۲-۰۲-۲۲

خون، قدرت و عوام فریبی؛ قتل رابرت ایمبری

انسان ایرانی
۱۳۹۵-۰۵-۱۳

اسطوره، قدرت و سیاست

انسان ایرانی
۱۳۹۳-۰۵-۰۲
خروج از نسخه موبایل