عضو شوید !

برای اطلاع از مطالب منتشره به ما بپیندیدو

رخداد

درباره ما

برای شروع:

این سایت تلاشی است برای گفتگو درباره «ما»، درباره «انسان ایرانی».

به گونه ای که «غیر» بودن او با تمامی وجوه مثبت و منفی‌اش بازگو و بازخوانی شود. اما به «غیریت» او نینجامد.

بنابراین تلاشی است برای ورود و پیوند به تاریخ و در عین حال گسست از آن.

تاریخ به معنای حوزه ای فراخ، که از قرادادهای جاری بین المللی گذسته و در نتیجه روبه به حوزه تمدن ایرانی دارد.

تمدنی که در آن «دیگران» نیز حضوری پر رنگ داشته و ما به این حوزه انسانی با تکریم و احترام می نگریم.

زیرا ما به خود احترام می گذاریم!؟


    تماس با ما

    خوشحال خواهیم شد و قدردان شما خواهیم بود که ما را با همکاری، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود همراهی کنید.