عضو شوید !

برای اطلاع از مطالب منتشره به ما بپیندیدو

رخداد

درباره ما

برای شروع:

این سایت تلاشی است برای گفتگو درباره «ما»، درباره «انسان ایرانی».

به‌گونه‌ای که «غیر» بودن او با تمامی وجوه مثبت و منفی‌اش بازگو و بازخوانی شود. اما به «غیریت» او نینجامد.

بنابراین تلاشی است برای ورود و پیوند به تاریخ و درعین‌حال گسست از آن.

تاریخ به معنای حوزه‌ای فراخ، که از قراردادهای جاری بین‌المللی گذشته و درنتیجه روبه به حوزه تمدن ایرانی دارد.

تمدنی که در آن «دیگران» نیز حضوری پررنگ داشته و ما به این حوزه انسانی با تکریم و احترام می‌نگریم.

زیرا ما به خود احترام می‌گذاریم!؟

    تماس با ما

    خوشحال خواهیم شد و قدردان شما خواهیم بود که ما را با همکاری، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود همراهی کنید.