انسان ايرانی|Homopersicus
رخدادها

شجریان؛ یادی که گرامی است و گرامی خواهد ماند

مرگش غافلگیرکننده نبود. مدت‌ها بود که مرگ در خانه او چمپاته زده بود. غافل از آن‌که منتظر کسی است که با بردنش حضورش را، پایانی نیست. شجریان جایش را در بخشی از حافظه تاریخی یک ملت بازکرده است. او را بارها خواهیم دید و خواهیم شنید.

https://homopersicus.ir/wp-content/uploads/2020/10/YouCut_20201009_103243718.mp4


مطالب مرتبط

مراسم تدفین هاله سحابی به روایت وزیر کشاورزی.

انسان ایرانی
۱۳۹۱-۰۸-۲۷

قتل آثار تاریخی در ایران

انسان ایرانی
۱۳۹۱-۰۹-۱۳

بیداری اسلامی از نوع سلفی!؟

انسان ایرانی
۱۳۹۱-۰۹-۲۴
خروج از نسخه موبایل