عضو شوید !

برای اطلاع از مطالب منتشره به ما بپیندیدو

رخداد

برچسب: سینما و سیاست

مقالات

علوم سیاسی و سینما 

دکتر رحیم خستو

هنر سینما از زمان پیدایش خود نسبتی خاص با فهم سیاسی داشته است. سینما خود متأثر از زمان و مکانی است که در آن متولد می‌شود؛ و در معنا بخشی به مفاهیم و کنش‌های سیاسی نیز موثر است. هرچند پژوهش گران سینما از پذیرش ژانری به عنوان سینمای سیاسی اکراه دارند اما منکر وجوه معانی و مضامین سیاسی و روابط قدرت در آثار سینمایی نیستند. شاید بتوان ادعا کرد با وجود آثار فراوان سیاسی، اگر امروزه ژانر سینمایی سیاسی به رسمیت شناخته نمی‌شود نه گناه سینما و سینما گران، بلکه محصول برج عاج نشینی عالمان علوم سیاسی به ویژه غلبه رویکرد پوزیتیویستی بر مطالعات سیاسی و غفلت از سایر حوزه های معنایی و معرفتی در فهم پدیده های سیاسی بوده است.

بیشتر بخوانید
فیلم

مناظره کنندگان بزرگ 

«مناظره کنندگان بزرگ» The Great Debaters «مناظره کنندگان بزرگ» Great Debaters The کارگردان : دنزل واشینگتن بازیگران : دنزل واشینگتن، فورست ویتکر، اندرو بمبرگ، مایکل بیزلی ساخت : ۲۰۰۷ امریکا «مناظره کنندگان بزرگ»…

بیشتر بخوانید