عضو شوید !

برای اطلاع از مطالب منتشره به ما بپیندیدو

رخداد

برچسب: قوانین و مقررات

دیدگاه دیگر

ضرورت توجه جدی به تدوین و تنقیح قوانین و مقررات 

دکتر علیرضا هاشمی زاده:*

 

یکی از بنیادی‌ترین ابزار و لوازم حرکت بر مدار قانون و قانونمندی، تبیین و مشخص نمودن اراده قانون‌گذار در عرصه‌های مختلف، هم از نظر مفهومی و هم موضوعی است. بدیهی است در غیر این صورت، منطقاً نمی‌توان از مجریان قانون در مفهوم اعم آن (شامل قوای مجریه و قضائیه و مردم) رعایت قانون را انتظار داشت به‌ویژه آنکه در میان انبوه قواعد و مقررات قانونی، در بسیاری از موارد شناسایی آخرین اراده قانون‌گذار ناممکن خواهد بود. از این‌روست که فرایند تدوین و تنقیح قوانین، در نظام های حقوق نوشته، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات نظام حکومتی و در موازات قانون‌گذاری مطرح می‌گردد تا با بکارگیری روش های علمی به شناسایی تعارضات و مغایرت‌های قانونی پرداخته و با تبیین موارد عام و خاص، ناسخ و منسوخ و …، آخرین اراده قانون‌گذار را به نحو موضوع‌بندی شده و به‌صورتی پیراسته و مدون، فراروی مجریان و دست اندرکاران امر قرار دهد.

بیشتر بخوانید
دیدگاه دیگر

تاملاتی حقوقی درباره حقوق حیوانات در ایران 

دکتر علیرضا هاشمی زاده

 

حسب اظهار انجمن حمایت از حیوانات ایران، باوجود گذشت سه هفته از آغاز بازداشت سگ های خانگی با دستور جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، مقامات نیروی انتظامی علیرغم درخواست ها و پیگیری های مکرر انجمن حمایت از حیوانات مبنی بر ویزیت رایگان و غذادهی به سگ های توقیف شده، از صدور مجوز لازم امتناع ورزیده اند. این اقدام تاکنون مرگ بیش از شصت سگ را در کهریزک در پی داشته و اعتراض صاحبین سگ ها و برخی نهادها از جمله انجمن حمایت از حیوانات را موجب شده است که نگاهی به مبانی حقوقی بحث را ایجاب می نماید.

 

بیشتر بخوانید