این بهترین مجموعه هنر مدرن در بیرون از ایالات متحده و اتحادیه اروپاست، با کارهایی از جکسون پولاک، فرانسیس بیکن، اندی وارهول، ادوارد مونک، رنه ماگریت و مارک روتکو. ولی این قطعات…