انسان ايرانی|Homopersicus
مقالات

جنگ بیرق، شیر و خورشید ایران در تقابل با ماه و ستاره عثمانی

رضا آذری شهررضایی

رقابت و مقابله سمبلیک بین ایران و عثمانی و ظهور آن در نوع استفاده از پرچم همواره یکی از مضامین تنش بین روابط ایران و عثمانی بود. پرچم شیر و خورشید ایران به‌عنوان نماد ملی-شیعی و پرچم ماه و ستاره به‌عنوان نماد ملی-تسنن عثمانی و استفاده آن در کشورهای یکدیگر تنش‌هایی را در روابط دو کشور ایجاد کرد.

یکی از تنش‌های حاد در دوره صدارت میرزا آقاخان نوری رخ داد. عثمانی‌ها قصد داشتند پرچم ماه و ستاره خود را در تهران برافراشته و از سوی دیگر اجازه مقابله به مثل به ایران ندهند. و سفارت ایران در استامبول حق برافراشتن نداشته باشد. میرزا آقاخان نوری به شدت با این عمل عثمانی به مقابله پرداخت. و تلاش او منتج به این شد که عثمانی‌ها عقب‌نشینی کنند. و در روزهای مهم و ویژه همزمان در بین دو کشور برافراشته شود.


مطالب مرتبط

تحلیل جامعه‌شناختی نقش و جایگاه زنان در موسیقی مردم‌پسند: ارائه یک نظریه زمینه‌ای

انسان ایرانی
۱۴۰۰-۰۳-۲۵

تمرکز یا عدم تمرکز قدرت در ایران؛ بخش دوم

انسان ایرانی
۱۳۹۲-۰۶-۰۲

خداپرستِ سوسیالیست

انسان ایرانی
۱۳۹۳-۰۴-۰۲
خروج از نسخه موبایل