دبیرکل بانک مرکزی خبر داد: آمار روزانه چک برگشتی‌ها در کشور حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار چک است.

محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی با اعلام این مطلب تاکید کرد: این موضوع باعث شده به گونه‌ای تجار و مخصوصاً تجارت سنتی در مخاطره قرار بگیرد، بنابراین بانک مرکزی باید به میدان وارد شده و از چک به عنوان ابزار و وسیله‌ای که به عنوان تعهد پرداخت رایج شده حمایت کند و مردم را از این وضعیت نجات داده و این بی اعتمادی را از بین ببرد!؟