احمد قابل از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، که از بامداد دوشنبه هفته گذشته، ۲۴ مهرماه به دنبال وخامت حالش در بیمارستان قائم مشهد بستری شده بود، ساعتی پیش درگذشت. 

حجت الاسلام هادی قابل در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تأیید خبر درگذشت برادرش احمد قابل، گفت که در حال حاضر به دلیل شرایط روحی نامناسب، امکان گفت‌وگو در این خصوص را ندارد اما تا ساعتی دیگر بیانیه‌ای از سوی خانواده صادر خواهد شد.

1-     نقد فرهنگ خشونت‌، یادداشتهای سیاسی ۷۹-۱۳۷۵، انتشارات سرائی، تهران ۱۳۸۱

2-     اسلام و تامین اجتماعی (مبانی و راهکارهای حمایت و بیمه ای در قرآن، روایت، اخلاق و فقه اسلامی)»،۴۸۶ صفحه، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، تهران، ۱۳۸۳

3-     مبانی شریعت، مباحثی در مبانی و اصول فقه، ۱۳۹۱

4-     وصیت به ملّت ایران: یادداشتهای سیاسی و مصاحبه‌ها ۹۱-۱۳۸۸، آبان ۱۳۹۱