بررسی کتاب

شاه درپیشگاه تاریخ

فخرالدین عظیمی

The Shah

By Abbas Milani

Palgrave Macmillan, 2011

فخرالدین عظیمی

گام نهادن عباس میلانی به عرصه‌ی تاریخ نگاری پیشینه‌ی درازی ندارد. گرایش اصلی او به ادبیات معاصر و دلبستگی های روشنفکرانه بوده است و رویکرد او به زندگینامه نویسی نیز با علایق و زمینه های فکری او نزدیک است. کتاب نخست او که ریشه در مقاله‌ی کوتاهی برای دانشنامه‌ی ایرانیکا داشت تصویری همدلانه از هویدا به دست داد. دامنه‌ی محدود آن کار و اینکه نخستین نوشته در باره ی هویدا بود توجهی برانگیخت و خوانندگان زیادی یافت. واکنش خرده گیرانه در باره ی آن هم کم نبود.

برخی از اینان، و دوستداران نوشته های میلانی، چشم به راه کتاب او در باره ی شاه بودند. این انتظار بر این باور تکیه داشت که او مدت هاست در این باره بررسی کرده واز دانسته ها ودستمایه ی فکری لازم بهره ور است و کتابی خواندنی و چه بسا بینشورانه و در خور اعتماد عرضه خواهد کرد.

آیا این انتظار در باره ی کتابی که مولف می‌گوید ده سال را صرف آن کرده است بر آورده شده؟ در آنچه در زیر خواهد آمد به این پرسش خواهم پرداخت.