فرد و کیهان در فلسفه ی رنسانس

نویسنده: ارنست کاسیرر

مترجم: یدالله موقن

ناشر: ماهی

«فرد و کیهان در فلسفه‌ی رنسانس»، کتابی ارزشمند از ارنست کاسیرر است که توسط مترجمی آگاه در اختیار سیل عظیم مشتاقان؟!! قرار گرفته است.

«فرد و کیهان» کتابی تأمل‌برانگیز و از مهم‌ترین آثار درباره‌ی فلسفه‌ی رنسانس است. کتاب به این مسئله می‌پردازد که چگونه روح رنسانس اندیشه‌ی قرون وسطی را زیر سؤال برد و پایه‌هایش را متزلزل کرد.

ارنست کاسیرر با احاطه‌ی شگرف خود بر موضوع و با بینشی هنرمندانه نشان می‌دهد که در دوره‌ی رنسانس فلسفه، زبان، هنر و علم با هم وابستگی متقابل داشته‌اند. او همچنین درباره‌ی آگاهی فرد از خود در این دوره به تفصیل بحث می‌کند. موضوع‌های اصلی کتاب عبارتند‌اند از بررسی آرا و اندیشه‌‌های نیکولاس کوزانوس، جبر و اختیار و مسئله‌ی سوژه-ابژه در فلسفه‌ی رنسانس.