اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها از عدم درگیری در بند 350 سخن می‌گوید و آن را گزارش جبهه معاند نظام می‌داند وزیر دادگستری از زخمی شدن جزئی چند زندانی در این بند گزارش می‌دهد. همچنین برنامه 20/30 نیز مستندی از درگیری و قانون‌شکنی زندانیان این بند را به روی آنتن برد.

 

 

 

در حالی که روزنامه‌هایی که به موضوع حوادث زندان اوین پرداخته‌اند، مطالب خود را به گزارش نظرات مقامات قول پیگیری نمایندگان مجلس محدود کرده‌اند، روزنامه آرمان یادداشتی از دکتر بهمن کشاورز در مورد حقوق زندانیان کرده که در آن آمده است: