مرغ خوشخوان (غم مخور)؛ اثری از استاد شجریان و گروه شهناز آلبوم «مرغ خوشخوان» در دستگاه شور  به آهنگسازی محمدرضا شجریان و تنظیم مجید درخشانی بخش دوم کنسرت گروه شهناز است که …