آیا واقعا اعلام خبر زیر افتخار آمیز است؟

جمع آوری هفت ملیون دویست و پنجاه هزار نامه در دور اول سفرهای رئیس جمهور!

مدیرکل ارتباطات مردمی و سفرهای ریاست جمهوری از ارسال روزانه دو هزار نامه مردمی به نهاد ریاست جمهوری و مراجعه حضوری بیش از یک هزار و ششصد نفر در این نهاد خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، عادل محمدیان مدیرکل ارتباطات مردمی و سفرهای ریاست جمهوری گفت: 40 درصد مشکلات مردم در نامه‌های ارسالی به ریاست جمهوری مشکلات معیشتی است. وی اظهار کرد: حدوداً 40 درصد مردم در نامه های خود از مشکلات معیشتی سخن می گویند و عمدتا کسانی هستند که در تنگناهای مالی به سر می برند.

 وی در ادامه با بیان اینکه 20 درصد مشکلات مردم در نامه‌ها مربوط به حوزه کار و اشتغال است، افزود: 15 درصد نیز برای درخواست وام و پرداخت اقساط ، پنج درصد دارو و پنج درصد هم از مشکل نبود مسکن رنج می‌برند.

 مدیرکل ارتباطات مردمی و سفرهای ریاست جمهوری تصریح کرد: مردم با نامه‌های خود می توانند افق دید به دولت داده و به خوبی نشان می‌دهند که در کدام حوزه ها باید بیشتر توجه کرد؛ چرا که اگر دولت به این حوزه‌های مطرح شده از سوی مردم که 80 درصد نامه‌ها را شامل می شود، بپردازد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

 محمدیان با اشاره به این‌که هفت میلیون 250 هزار نامه در انتهای دور سفر اول جمع آوری شد، گفت: بیشترین نامه در خوزستان و کمترین نامه مربوط به استان‌های قم و یزد بود.

 وی در رابطه با ضرورت استقرار سامد، گفت: حجم انبوه مکاتبات و مراجعات مردمی به نهاد ، اتلاف هزینه و زمان در رسیدگی به نامه ها در سطوح مختلف اجرایی دولت منجر به راه‌اندازی این سامانه شد.

به نقل از: سایت تابناک