«از هم گسیختگی» Detachment

محصول: 2012 آمریکا

کارگردان: Tony Kaye

نویسنده: Carl Lund

بازیگران: Adrien Brody, Christina Hendricks , Marcia Gay Harden

«از هم گسیختگی» Detachment درامی زیباست که با بازی خوب آدرین برودی بخشی از زندگی آمریکایی را به تصویر می کشد. آدرین برودی نقش معلم دلسوزی را بازی می کند که به خاطر پرهیز از وابسته شدن ترجیح داده به عنوان معلم جایگزین از مدرسه ای به مدرسه دیگر برود….

فیلم با نقد و بازگویی تلخ نقاط تاریک زندگی فردی و اجتماعی شخصیتهایش، از داستان روایی خوبی برخوردار است. از جمله نکات خوب فیلم به گفته آدرین برودی تاکید آن بر «توانایی ما است بر بهبود بخشیدن» زندگی خود و دیگران.