شیخ محمد عبد المقصود: اهانت به مرسی اهانت به خداست!

یکی از شیوخ سلفی با حمایت از رئیس جمهور مصر، اهانت به وی را اهانت به خدا دانست و مدعی شد: بر اساس شریعت هر کس به حاکم خود اهانت کند، به خداوند اهانت کرده است.

شیخ «محمد عبد المقصود» در سخنانی در حضور هزاران مصری در میدان «رابعه عدویه» در قاهره، گفت: خداوند ما را در این شرایط می‌آزماید و ما باید نیت خود را در پیشگاه خداوند در دفاع از شریعت اسلامی آشکار کنیم؛ «مزدوران آمریکایی» و «شیعی» می‌خواهند هویت عربی و اسلامی ما را به تاراج ببرند و به همین علت ما باید تمام توان خود را برای یاری شریعت به کار بگیریم، زیرا آن‌ها می‌خواهند ما را به لبه پرتگاه ببرند.

شیخ سلفی افزود: آن‌ها (دشمنان مرسی) تا زمانی که مرسی از ریاست جمهوری کناره گیری کند، وی را رها نخواهند کرد.

وی مخالفان مرسی را افراد کوته فکر و ناتوان نامید و برای موفقیت وی و شکست مخالفانش دعا کرد.