بخش قابل توجهی از دیواره زیرین نقش برجسته تاریخی «پریشو» در شهرستان کازرون فارس به عنوان یکی از معدود نقش برجسته‌هایی که تصویری از یک زن در آن وجود دارد با وسیله ای نظیر پتک یا چیزی مثل آن تخریب شد.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در این شهرستان 10 نقش برجسته مربوط به دوران تاریخی و باستانی وجود دارد که 9 نقش برجسته مربوط به ساسانیان و یک نقش برجسته هم مربوط به دوره اسلامی است، گفت: ویژگی‌های منحصر به فرد نقش برجسته های کازرون وجود سه نقش برجسته است که در آن تصاویری مربوط به زن در ایران باستان حجاری شده، موردی که تقریبا در آثار تاریخی ایران به ندرت مشاهده می‌شود.

محسن عباسپور ادامه داد: این سه نقش که در سه نقطه متفاوت از شهرستان کازرون قرار دارند نقش قندیل، نقش بهرام و نقش پریشو هستند.

وی در رابطه به نقش برجسته پریشو گفت: بخش قابل توجهی از دیواره زیرین نقش برجسته تاریخی و پرارزش «پری شو» نقش برجسته زن ایران باستان که در فقدان امنیت و بدون کوچک‌ترین حفاظت فیزیکی به حال خود رها شده بود، توسط شخص یا اشخاصی تخریب شد.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون تصریح کرد: پیش از این نیز صدمات مشابه ای به دو نقش برجسته دیگر در کازرون از جمله نقش برجسته بهرام دوم در تنگ چوگان و همچنین نقش برجسته قندیل در بخش چنارشاهیجان این شهرستان وارد شده بود که چندی پیش ضارب این نقوش دستگیر شد و هدف اصلی خود را از این تخریب‌ها، کشف گنج اعلام کرده بود.

وی گفت: با توجه به مشابهات موجود میان صدمه وارد شده به نقش پری شو و تخریب‌های پیشینی که متوجه نقوش برجسته کازرون شده بود می‌توان احتمال داد که این تخریب نیز در راستای تخریب‌های قبلی و احتمالا با هدف مشابه ای صورت گرفته گرچه در این خصوص انتظار می‌رود دستگاه های مربوطه مشابه اقدام قابل توجه قبلی، تحقیقات بیشتری را انجام داده و ضارب این نقش نیز دستگیر شود.