تصاویری زیبا از چهارمین جشن جهانی نوروز که با حضور روسای جمهور چهار کشور فارسی زبان در عشق آباد برگزار شد.