آنگ سان سوچی: جایزه صلح نوبل درهای تازه‌ای به رویم باز کرد. 16/6/2012

 آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان دولت برمه، که به اسلو، پایتخت نروژ سفر کرده گفته است دریافت جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۹۱ میلادی درهای تازه‌ای را به روی او باز کرد و در شرایطی که در انزوای کامل به سر می‌برد، باعث شد این حس را به او بدهد که بخشی از «دنیای واقعی» است.

خانم سوچی در بخش دیگری از سخنرانی‌اش گفت: «اغلب اوقات در روزهایی که در بازداشت خانگی بودم، حس می‌کردم که جزیی از دنیای واقعی نیستم، اما دریافت این جایزه بار دیگر مرا به جامعه انسانی بازگرداند.»

خانم سوچی که بیشتر ۲۴ سال گذشته را در برمه دربازداشت خانگی به سر برده، اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی آزاد شد. خانم سوچی از ترس آن که به او اجازه بازگشت به برمه داده نشود، شخصا برای گرفتن جایزه‌اش در مراسم اعطای جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۹۱ حضور نیافت.

مسئول کمیته صلح نوبل در مراسمی که به افتخار خانم سوچی در اسلو برگزار شده بود گفت: «آنگ سان سوچی عزیز، ما مدت زیادی است که منتظر حضور تو دراینجا هستیم. در دوران انزوا، شما به صدایی برای تمام مردم جهان تبدیل شدید.»