دیروز، ۱۵ تیر (۵ ژوئیه)، هیات تحقیق پارلمان ژاپن برای بررسی عوامل منجر به شکسته شدن بخشی از نیروگاه اتمی فوکوشیما در پی زمین لرزه و سونامی سال گذشته، نتیجه تحقیقات خود را منتشر کرد و اعلام داشت که این فاجعه معلول «یک رشته سهل انگاری و اشتباهات قابل پیشگیری» بوده است.

در این گزارش ششصد و چهل و یک صفحه ای، هیات تحقیق گفته است که در کل مجموعه مرتبط با اداره و نظارت بر نیروگاه فوکوشیما شاهد «رواج ناآگاهی و غرور غیرقابل بخشش سازمان‌ها و افرادی بودیم که با موضوع ایمنی هسته ای مربوط بودند.»

هیات تحقیق افزوده است که اعضای این مجموعه «به اعتماد ملت ژاپن در مورد امنیت در برابر این گونه فاجعه‌ها خیانت کرده‌اند.»

این گزارش نوشته است اشکالاتی که در بخش‌های مختلف نیروگاه وجود داشت قطعا از نظر کارکنانی که از نزدیک در این قسمت‌ها کار می‌کردند مخفی نمانده بود اما این افراد ظاهرا به دلیل اعتماد به مافوق، از پیگیری این مشکلات خودداری کردند.

هیات تحقیق گفته است: «باید با نهایت تاسف اعتراف کنیم که واقعه فوکوشیما یک فاجعه ساخت ژاپن بود» و افزوده است که عادت فرهنگی مردم ژاپن به اطاعت از مافوق و اکراه از لغو دستور مانع از آن شد تا کارکنان رده پائین تر ایرادات ناشی از کوتاهی مافوق را مورد توجه قرار دهند.