به گزارش بی بی سی طومار ممنوع الورودی دونالد ترامپ در پارلمان بریتانیا بررسی می‌شود.

بیشتر از 500 هزار نفر از شهروندان بریتانیا با امضای طوماری خواهان ممنوع شدن ورود دونالد ترامپ به این کشور شده‌اند و به این ترتیب نمایندگان باید این تقاضا را در پارلمان بررسی کنند.

جمع‌آوری امضا برای این طومار پس از آن آغاز شد که آقای ترامپ گفت باید ورود مسلمانان به آمریکا موقتاً ممنوع شود.

دونالد ترامپ می‌خواهد از حزب جمهوری‌خواه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود. آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی خود حرف‌های جنجال‌برانگیز بسیاری زده است.

“مسجدهای آمریکا باید تحت نظر باشند”، “باید یک دیوار بزرگ بزرگ بین آمریکا و مکزیک کشید”، و “آمریکا باید از القای حس خفگی با آب استفاده کند”، از جمله این حرف‌های دونالد ترامپ است.

‘عجیب ولی واقعی’: دونالد ترامپ در ده پرده

پارلمان بریتانیا طومارهایی را که بیش از ۱۰۰ هزار امضا داشته باشند، بررسی می‌کند.

وزیر کشور بریتانیا این اختیار را دارد که اگر تشخیص دهد بعضی اشخاص “برای منافع عمومی مفید نیستند یا ممانعت از ورودشان بنا به سیاست‌های عمومی موجه باشد” مانع از ورود آنها به بریتانیا شود.

جورج آزبورن، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در پارلمان از مواضع آقای ترامپ انتقاد کرد و گفت این حرف‌ها با اصول مبنایی آمریکا تناقض دارند، اما در عین حال درخواست ممنوع الورود کردن او را رد کرد.

در طومار درخواست برای ممنوع‌الورودی دونالد ترامپ آمده است: “بریتانیا ورود بسیاری را به خاطر نفرت‌پراکنی ممنوع کرده است. این اصل باید درباره هر کسی که می‌خواهد به بریتانیا بیاید رعایت شود.”

“اگر بنا است که ‘رفتار غیرقابل قبول’ مبنایی برای اجازه ورود به افراد باشد، این اصل باید به طور منصفانه درباره ثروتمندان و قدرتمندان مانند فقیران و ضعیفان اعمال شود.”