اکونومیست نوشت: فروش مشروبات الکلی در خاورمیانه، بین سال‌های 2001 تا 2011، 72 درصد بالا رفته، این درحالی است که متوسط جهانی مصرف آن 30 درصد است.

این مجله افزوده است این افزایش برغم غیرقانونی بودن نوشیدن الکل دربسیاری از کشورهای مسلمان و مجازات شلاق یا حتی اعدام برای مصرف آن است، و بازار سیاه تهیه و فروش مشروبات الکلی در ایران، لیبی و برخی کشورهای دیگر رونق دارد.