این خبر یک طنز نیست:

برخی نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس، حتی نمی‌دانند تار چیست!؟


اصولاً ما عادت کرده‌ایم که «نوشدارو پس از مرگ سهراب» آماده کنیم؛ پس از ثبت مولوی به نام کشور ترکیه، برخی واکنش‌ها به آن نشان دادیم و تازه یادمان آمد، چه گوهری از دست رفت. زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که در یک اقدام مشابه، کشور آذربایجان نیز توانست تار ایرانی را در یونسکو به نام خود ثبت کند.

بنا بر گزارش سایت تابناک، داریوش پیرنیاکان از نوازندگان این ساز و سخنگوی خانه موسیقی ایران در این باره می‌گوید: درباره چگونگی رخ دادن این اتفاق با نماینده پیشین ایران در یونسکو تماس گرفتیم و او تأکید کرد که نماینده کنونی ایران در یونسکو، باید نسبت به این ثبت اعتراض می‌کرد. ‌

پیرنیاکان در ادامه افزود: مقصر اصلی در روی دادن این اشتباه تاریخی، نماینده ایران در یونسکو است که اطلاع نداده و با خانه موسیقی مشورت نکرده است.

وی در پایان افزود: اعتراض خانه موسیقی در نامه‌ای به آگاهی وزیر ارشاد خواهد رسید و کمترین چشم‌پوشی درباره این اشتباه تاریخی، این است که این ساز باید سازی مشترک میان ایران و آذربایجان به ثبت برسد.

نکته جالب در این زمینه آن است که وقتی با چند نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تماس گرفتیم تا واکنش مجلس را در این باره جویا شویم، با ناباوری دریافتیم که اعضای کمیسیون اصلا آگاهی از این موضوع ندارند. برخی از نمایندگان کمیسیون حتی نمی‌دانستند، تار چه چیزی است و برخی حتی گفتند که کمیسیون فرهنگی اهمیتی به موسیقی نمی‌دهد و موسیقی از اولویت‌های این کمیسیون نیست.

یکی از روحانیان کمیسیون فرهنگی مجلس در این زمینه گفت: کمیسیون فرهنگی در زمینه موسیقی راه نمی‌یابد و اگر موردی باشد، از طریق وزارت ارشاد و میراث فرهنگی که از زیرمجموعه‌های کمیسیون فرهنگی مجلس هستند وارد کمیسیون می‌شود، ولی اساسا کمیسیون در بحث موسیقی زیاد وارد نمی‌شود و در واقع بیشتر فعالیت ما در کمیسیون در حوزه عفاف و حجاب و مسائلی از این دست است.

دو تن دیگر از اعضای این کمیسیون در گفت‌وگوی تلفنی گفتند: از این موضوع آگاه نیستند و هیچ توضیحی در این باره ندادند.

عضو دیگری از این کمیسیون ضمن بی‌اطلاعی از ثبت تار ایرانی به نام کشور آذربایجان گفت: کمیسیون زیاد در این گونه مسائل وارد نمی‌شود.