عضو شوید !

برای اطلاع از مطالب منتشره به ما بپیندیدو

رخداد

برچسب: اخلاق و اخلاق اجتماعی

نقد و بررسی خودمان!

زندگی ماجرایی دلاورانه است 

 دکتر رضا اکبری نوری:

این که زندگی چیست؟ در کجا خانه دارد؟ مرزهای آن کجاست و چه قلمرویی را شامل می‌شود؟ این که در خود است یا بیرون از خود؟ غایتش کجاست و آغازینگاهش نیز؟ و بسیاری دیگر از این پرسش‌ها، تاریخ بشر و فکر را به خود مشغول داشته است. مطمئنا من که در این لحظه می‌نگارم و شما که در لحظه‌ای دیگر می‌خوانید در همین پرسش‌ها با یکدیگر شراکت داریم. گرچه ممکن است در نسبت با این پرسش‌ها رویه‌های متفاوتی را در پیش گیریم. می‌توان نادیده گرفت، به آن فکر نکرد و از کنار آن گذشت. می‌توان تعبیری از زندگی را گرفت و تا آخر مومنانه به آن پایبند بود، می‌توان کاوش‌گری مدام بود و دست از جستارگری نکشید و پا در پیش گذاشت و هم چون شوالیه‌ای جسور مرزهای وجود را یک به یک درنوردید و شور زندگی را دنبال کرد.

بیشتر بخوانید
دیدگاه دیگر

کالبدشکافی منشور حقوق شهروندی 

دکتر نیکو سرخوش:

 

کالبدشکافی منشور حقوق شهروندی؛  گذار از حاکمیت‌مندی به حکومت‌مندی *

 

 

            منشور حقوق شهروندی نخست با اشاره‌ای به آیه‌ای از قرآن و سپس حدیثی از حضرت علی (ع) آغاز می‌شود. آیه هفتاد از سوره اسراء: «و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌ها) برنشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آن‌ها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم»؛ و در ادامه حدیثی از حضرت علی (ع): «خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هر که حقوق بندگان را رعایت کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجر خواهد شد.» تقدم آیه بر حدیث به هیچ رو تصادفی نیست؛ چرا که تمرکز آیه بر گرامی داشتن آدمی و روزی رساندن به او در متن 19 صفحه‌ای منشور در قالب گزاره‌هایی دیگر برجسته و مکرراً تکرار می‌شود:

بیشتر بخوانید
نقد و بررسی خودمان!

چرا نباید الهه راستگو را فراموش کرد؟ 

دکتر رحیم خستو:*

 

این نوشته بر آن است چگونگی عمل خانم راستگو را از چند زاویه بررسی نماید. و بر این نظر است که این اولین در نوع خود نبوده و آخرین نیز نیست. اما نباید آن را به ورطه فراموشی سپرد. و اگر بر آنیم نظم سیاسی در ایران سامان یابد. و تحولات قابل پیش‌بینی شده و شیوه آزمون و خطا در انتخاب افراد و سیاست‌ها با استهلاک انواع سرمایه‌ها به پایان برسد. همه نیروهای سیاسی باید بر اتفاقی نظیر آن حساسیت داشته باشند.

 

 

بیشتر بخوانید