به گزارش تسنیم، مشکل کم کاری وناکارآمدی سیستم اداری کشور از معضلات مزمنی است که تاکنون هیچ دارویی نتوانسته است این درد را درمان کند. 

ساعت کار مفید را تقریبا می‌توان این طور بیان کرد که میزان وقتی است که یک کارمند برای انجام مسئولیت و وظایف خویش صرف می‌کند. این در حالی است که ساعات کار مفید در ایران با سایر کشور های پیشرفته قابل مقایسه نمی‌باشد. در واقع در کشورهای پیشرفته از 44 ساعت کار در هفته، نزدیک به 30 ساعت کار مفید انجام می‌دهند. که این رقم در ایران به 10 ساعت در هفته می‌رسد. به طور کلی‌تر طبق آمار، ساعت کار به طور سالانه در ژاپن به 2420 ساعت در کره جنوبی به 1900 ساعت در امریکا به 1360 ساعت، المان 1600 ساعت و در ایران به 800 ساعت می‌رسد. 

 در حالی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم در ایران روزانه به 22 دقیقه رسیده است، در مقایسه با سال پیش که یک ساعت و 4 دقیقه اعلام شده بود به طور چشم گیری کاهش یافته است.