سید یونس استروشنی**

نوروز جشن تکوین است، نه تشریع. نوروز، جشن طبیعت است، نه شریعت. مگر نه این است که با آغاز فصل بهار و فرارسی نوروز، همه زنده می‌شود. و طبیعت جامه نو بر تن می‌کند؟ جسم آدمی نیز که جزئی از طبیعت است. می‌خواهد هماهنگ با طبیعت، جامه‌ای تازه بر تن کند، می‌خواهد هماهنگ با طبیعت زنده شود، جشن گیرد.

چند سال است که با آغاز سال نو شمسی و فرارسی ایام نوروز برخی شروع می‌کنند به تکفیر و تفسیق مسلمانانی که هزاران سال است این ایام را جشن می‌گیرند؛

به این دلیل که این مناسبت از اسلام نیست و هر آنچه از اسلام نیست، گرامی داشتنش جایز نمی‌باشد و کفر است.

** منبع: مجله «زبان پارسی» – شماره اول – نشر بنیاد زبان مادری/تاجیکستان