عضو شوید !

برای اطلاع از مطالب منتشره به ما بپیندیدو

رخداد

برچسب: ذهن ایرانی

مقالات

منبع شناسی فرهنگ سیاسی ایران 

  افشین اشکورکیائی

پی بردن به فرهنگ سیاسی هر گروه یا جامعه و اینکه آن‌ها چه ویژگی و شاخص فرهنگ سیاسی دارند و بینش و درکشان از عالم سیاست و امر سیاسی چه می‌باشد و در کنار این بررسی این نکته که چه شده است که به این درک رسیده‌اند و در آخر اینکه راه حل بهتر شدن فرهنگ سیاسی چگونه باید باشد، یکی از مباحث چندین و چند ساله ای است که در بین متفکران داخل ایران و چه در بین متفکران خارجی مورد توجه بوده است.

این مقاله به معرفی و بررسی کوتاه منابع مهم در زمینه فرهنگ سیاسی (با تعریف «الگوی جمعی یا مشترکی فکر، احساس، عمل که به امر سیاسی و زندگی اجتماعی و سیاسی معطوف هستند») ایران می‌پردازد و در بین این منابع به دنبال شناخت ذهنیت و فهم مردم از مسائل و امر سیاسی از قبیل سیاست، ساختارهای قدرت، شناخت ساختارهای اجتماعی موجود و تأثیر این ساختارها بر فرهنگ سیاسی مردم، شناخت خواسته‌ها و نیازهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… مردم است.

اساس معرفی منابع، بیشتر بر نوع روش شناسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه فرهنگ سیاسی می‌باشد که در اینجا روش‌شناسی‌ها در دو دسته قرار گرفته است:

بیشتر بخوانید
رخدادها

هشت هزار امامزاده بدون سند و شجره‌نامه! 

مسعود روشن، کارشناس میراث فرهنگی، اعلام کرد حدود ده هزار امامزاده در ایران وجود دارد و تنها دو هزار امامزاده دارای سند و شجره‌نامه است. این کارشناس میراث فرهنگی در گفت‌وگو با…

بیشتر بخوانید
نقد و بررسی خودمان!

در ستایش شرم (جامعه شناسی حس شرم در ایران) 

هان، ای شرم

سرخی‌ات پیدا نیست!

شکسپیر، هاملت، پرده‌ی سوم

 رنگ شرم، سرخ است؛ رنگ خشم و عصیان، در تجربه‌ی حس شرم، سرخی حاصل خشم به خود و در پی آن، تمایل به عصیان علیه خود است؛ خود چه به مثابه‌ی یک فرد، و چه یک گروه، یا سازمان، یا طبقه و یا یک ملت. از همین رو چه کمیاب می‌نماید این سرخی! آن هم برای ما ایرانیان که بسیار از نگریستن به خود و نقد خود گریزانیم و بنابراین چه اندک سرخ می‌شویم.

بیشتر بخوانید