چه آسیب‌های درونی متوجه راه سوم است؟ راهی نانوشته و پرمخاطره با یشترین تولیدات فرهنگی و تأثیرات اجتماعی در تاریخ معاصر ایران. راهی که تاکنون قادر بوده هرچند یک‌بار موج دموکراسی خواهی را رقم بزند و ناخودآگاهی تاریخی را به انباشتی از خودآگاهی و تجربه برای گروه‌های مختلف اجتماعی تبدیل کند. آسیب‌شناسی این مخاطرات در حوزه اندیشه‌ورزی و راه و روش انسجام‌بخشی حائز اهمیت است.

در میزگرد حاضر دکتر نوذری راه سوم را داینامیک و فعال می‌داند و معتقد است اگر راه مذکور فراست خود انتقادی را همچون نسل‌های مختلف فرانکفورتی‌ها برجان بخرد، و از راه به روش شناخت ویژه‌ای نزول نکند، دچار خطر ایدئولوژی زدگی نخواهد شد.

دکتر مقیمی انقلاب اسلامی ایران را نتیجهٔ آموزه‌های این راه می‌داند و معتقد است اگر راه مذکور منجر به احترام روشنفکران به شناخت دیگر گروه‌های فکری شود، راه میمون و مبارکی را آغاز کرده است، ولی اگر از وجه‌تسمیه خارج شده، تبدیل به روشی مدعی بیداری شود، خطر بزرگی فرا راه آن خواهد بود. میزگرد حاضر ظرفیت‌ها و مخاطرات راه جدید ایرانیان را در تاریخ معاصر به بررسی نشسته است.

  •   ماهنامه ایران فردا- شماره 7 – آذرماه 1393